Izrada sajtovaWeb dizajn

4 Ključne greške pri izradi sajta koje treba izbegavati

dizajn sajta

Izrada sajta je kompleksan proces koji zahteva pažnju prema mnogim detaljima. Bez obzira na to da li se radi o ličnom blogu, poslovnom sajtu ili e-trgovini, svaki sajt mora biti dobro osmišljen i implementiran kako bi ispunio svoje ciljeve. Dobro osmišljen sajt ne samo da privlači posetioce, već ih i zadržava, pružajući im pozitivno korisničko iskustvo koje ih podstiče da se vrate. Nažalost, mnogi početnici, ali i iskusni web dizajneri, često prave greške koje mogu negativno uticati na korisničko iskustvo i funkcionalnost sajta. Ove greške mogu biti rezultat nedostatka znanja, žurbe, ili jednostavno previdom ključnih elemenata. Greške kao što su loša navigacija, neadekvatan dizajn, sporo učitavanje, nedostatak optimizacije za mobilne uređaje i SEO, neispravni linkovi i loša struktura sadržaja mogu dovesti do gubitka posetilaca, niže rangiranosti na pretraživačima i smanjene efikasnosti poslovanja. Dodatno, neadekvatne kontakt informacije ili nedostatak istih mogu smanjiti poverenje posetilaca i negativno uticati na interakciju sa sajtom. U ovom tekstu ćemo detaljno razmotriti najčešće greške pri izradi sajta, kako bi ih prepoznali i izbegli u budućnosti, obezbeđujući tako bolji kvalitet sajta i veće zadovoljstvo korisnika.

Loša navigacija

Navigacija je ključna komponenta svakog sajta, jer omogućava posetiocima da brzo i efikasno pronađu informacije koje traže. Loša navigacija može ozbiljno narušiti korisničko iskustvo i odbiti posetioce od daljeg korišćenja sajta. Greške u navigaciji mogu biti različite, ali najčešće uključuju nepregledan meni i nedostatak pretrage.

Nepregledan meni

Ako je meni sajta pretrpan ili nejasno organizovan, posetioci će imati problema da pronađu željene stranice. Meni treba da bude jasan, intuitivan i logično organizovan, sa jasnim nazivima za svaku stavku. Kada posetioci prvi put dođu na sajt, oni se oslanjaju na meni da bi razumeli strukturu sajta i pronašli relevantne informacije. Pretrpan meni sa previše stavki može zbuniti korisnike i otežati navigaciju. Idealno, meni treba da sadrži glavne kategorije, a podkategorije treba da budu logično grupisane i lako dostupne putem padajućih menija ili drugih navigacionih rešenja. Jasni i deskriptivni nazivi stavki menija su takođe važni, jer korisnicima omogućavaju da odmah shvate šta mogu očekivati kada kliknu na određenu stavku. Dodatno, meniji treba da budu konzistentni na svim stranicama sajta, kako bi se korisnicima omogućila besprekidna navigacija.

Nedostatak pretrage

Na sajtovima sa mnogo sadržaja, pretraga je neophodna. Nedostatak pretrage može frustrirati posetioce koji ne mogu brzo da pronađu specifične informacije. Pretraga omogućava korisnicima da direktno unesu ključne reči ili fraze i brzo dođu do željenih informacija bez potrebe da prolaze kroz više stranica ili kategorija. Ovo je posebno važno za velike sajtove sa bogatim sadržajem, kao što su informativni portali, e-trgovine ili obrazovne platforme. Integracija pretrage treba da bude vidljiva i lako dostupna, po mogućnosti na vrhu stranice ili u glavnom meniju, kako bi korisnici mogli odmah da je uoče. Dobar pretraživač ne samo da pruža relevantne rezultate, već može ponuditi i sugestije, filtriranje rezultata i druge napredne opcije koje dodatno olakšavaju pronalaženje informacija. Bez funkcionalne pretrage, posetioci se mogu brzo frustrirati i odlučiti da napuste sajt u potrazi za informacijama na drugom mestu.

Nedosledna navigacija

Nedosledna navigacija može takođe zbuniti posetioce. Ako se struktura menija ili lokacija navigacionih elemenata menja sa stranice na stranicu, korisnici će teško pronaći put do željenih informacija. Konzistentnost je ključna; svaki deo sajta treba da zadrži isti izgled i osećaj navigacije, kako bi korisnici uvek znali gde se nalaze i kako da dođu do sledeće destinacije.

Nedostatak povratne navigacije

Povratna navigacija, kao što su dugmad za „nazad“ ili „povratak na vrh“, može značajno poboljšati korisničko iskustvo, posebno na sajtovima sa dubokom strukturom i mnogo sadržaja. Bez ovih elemenata, korisnici mogu biti primorani da ručno pretražuju ili više puta klikću na dugme za povratak u pregledaču, što može biti frustrirajuće i dovesti do napuštanja sajta.

Navigacija je osnova svakog uspešnog sajta. Dobro osmišljena i implementirana navigacija omogućava korisnicima da se brzo i efikasno kreću kroz sadržaj, povećavajući njihovo zadovoljstvo i angažovanje. Prepoznavanjem i izbegavanjem najčešćih grešaka u navigaciji, možete značajno unaprediti korisničko iskustvo i postići bolje rezultate za vaš sajt.

dizajniranje sajta

Photo by Firmbee.com on Unsplash

Neodgovarajući dizajn

Dizajn sajta ima veliki uticaj na prvi utisak posetioca. Prvi utisak često određuje da li će posetilac ostati na sajtu ili će ga napustiti u roku od nekoliko sekundi. Neodgovarajući dizajn može odbiti korisnike i smanjiti angažovanje, što direktno utiče na konverzije i uspeh sajta. Dizajn mora biti estetski privlačan, funkcionalan i prilagođen ciljnoj publici kako bi se osigurala pozitivna interakcija korisnika sa sajtom.

Loša upotreba boja

Kombinacija boja koje se sukobljavaju ili korišćenje previše boja može učiniti sajt neprijatnim za gledanje. Boje igraju ključnu ulogu u komunikaciji brenda i kreiranju atmosfere sajta. Nepravilna upotreba boja može zbuniti ili iritirati posetioce. Dizajn treba da bude vizuelno privlačan, sa skladnim bojama koje se međusobno dopunjuju. Na primer, previše jarkih boja može biti naporno za oči, dok previše tamnih boja može učiniti sajt mračnim i nepristupačnim. Boje takođe treba koristiti u skladu sa psihologijom boja i ciljevima sajta – na primer, plava boja se često koristi za prenos poverenja i pouzdanosti, dok crvena može podstaći osećaj hitnosti ili strasti. Važno je da se koristi paleta boja koja reflektuje identitet brenda i privlači ciljnu publiku.

Gramatički netačan tekst

Tekst sa gramatičkim greškama, slovnim greškama ili nepravilnim formatiranjem može narušiti profesionalni izgled sajta. Važno je da tekst bude pravilno napisan i lako čitljiv. Posetioci očekuju da vide profesionalno prezentovane informacije, a greške u tekstu mogu ukazivati na nepažnju i neprofesionalnost. Pravilna gramatika, pravopis i sintaksa su osnovni zahtevi za tekstualni sadržaj. Osim toga, tekst treba da bude jasno strukturiran sa logičnim paragrafima, podnaslovima i drugim formatima koji olakšavaju čitanje. Korišćenje jednostavnog jezika i izbegavanje previše tehničkih izraza može pomoći širem auditorijumu da razume sadržaj. Takođe, važno je voditi računa o veličini fonta i kontrastu između teksta i pozadine kako bi se osigurala dobra čitljivost.

Neresponsivan dizajn

Neresponsivan dizajn, odnosno dizajn koji se ne prilagođava različitim veličinama ekrana, može značajno smanjiti korisničko iskustvo. S obzirom na to da sve više korisnika pristupa internetu putem mobilnih uređaja, sajt mora biti optimizovan za različite uređaje. Neresponsivan sajt može biti teško pregledan na manjim ekranima, što može dovesti do frustracije posetilaca i njihovog brzog napuštanja sajta. Responsivni dizajn omogućava da se sadržaj sajta automatski prilagođava veličini ekrana, čime se osigurava dosledno i prijatno korisničko iskustvo bez obzira na uređaj.

Pretrpan dizajn

Pretrpan dizajn sa previše elemenata na jednoj stranici može zbuniti posetioce i otežati pronalaženje relevantnih informacija. Minimalistički pristup, gde se koristi samo neophodno i fokusira se na ključne informacije, često daje bolje rezultate. Svaki element na sajtu treba da ima svoju svrhu i da doprinosi korisničkom iskustvu ili poslovnim ciljevima sajta. Pretrpani dizajn može otežati navigaciju i usmeriti pažnju posetilaca na nebitne elemente, umesto na ključne poruke i pozive na akciju.

Neadekvatna tipografija

Tipografija igra ključnu ulogu u dizajnu sajta. Neadekvatna upotreba fontova, kao što su previše dekorativni ili teško čitljivi fontovi, može negativno uticati na čitljivost i estetski doživljaj sajta. Fontovi treba da budu konzistentni i prilagođeni cilju i tonu sajta. Upotreba previše različitih fontova može delovati neuredno, dok konzistentna tipografija doprinosi profesionalnom i uređenom izgledu.

Dizajn sajta je jedan od najvažnijih aspekata koji utiču na uspeh sajta. Dobro osmišljen dizajn privlači posetioce, zadržava ih na sajtu i podstiče ih na angažovanje. Izbegavanjem grešaka kao što su loša upotreba boja, nepismen tekst, neresponsivan dizajn, pretrpan dizajn i neadekvatna tipografija, možete značajno unaprediti vizuelni i funkcionalni aspekt sajta, osiguravajući tako bolje korisničko iskustvo i uspeh vašeg sajta.

Sporo učitavanje sajta

Brzina učitavanja sajta je jedan od ključnih faktora korisničkog iskustva. Posetioci očekuju brzu i efikasnu interakciju sa sajtovima, a sporo učitavanje može dovesti do visokog stepena napuštanja sajta. Čak i nekoliko sekundi kašnjenja može značajno povećati stopu napuštanja, smanjiti angažovanje korisnika i negativno uticati na konverzije. Brzina učitavanja takođe ima veliki uticaj na SEO, jer pretraživači poput Google-a preferiraju sajtove koji se brzo učitavaju.

Velike slike i multimedijalni sadržaji

Korišćenje slika visoke rezolucije i multimedijalnih sadržaja može značajno usporiti sajt. Dok slike visoke kvalitete mogu poboljšati vizuelni doživljaj sajta, ako nisu pravilno optimizovane, mogu značajno povećati vreme učitavanja. Optimizacija slika podrazumeva smanjenje njihove veličine bez gubitka kvaliteta, korišćenje odgovarajućih formata (kao što su JPEG za fotografije i PNG za grafike sa transparentnim pozadinama) i primenu tehnika kao što su lazy loading, gde se slike učitavaju samo kada postanu vidljive korisniku. Video sadržaji i drugi multimedijalni elementi takođe treba da budu pravilno kompresovani i optimizovani kako bi se smanjio njihov uticaj na brzinu sajta. Korisnici ne žele da čekaju dugo da se stranice učitaju, pa je brza i efikasna optimizacija multimedijalnog sadržaja ključna za zadržavanje posetilaca.

Previše eksternih skripti

Previše eksternih skripti, poput dodataka za društvene mreže, reklame, analitičkih alata i drugih plugina, može usporiti učitavanje sajta. Svaka eksterna skripta zahteva dodatni HTTP zahtev, što povećava vreme učitavanja stranice. Važno je da se koristi samo neophodne skripte i da se one optimizuju. Na primer, skripte koje nisu od suštinskog značaja za inicijalno učitavanje stranice mogu biti učitane asinhrono ili odloženo kako bi se smanjio uticaj na vreme učitavanja. Kompresija i minifikacija skripti i stilova (CSS i JavaScript) takođe može pomoći u smanjenju vremena učitavanja. Svaka skripta koja nije apsolutno neophodna treba da bude uklonjena kako bi se poboljšala ukupna performansa sajta.

Neoptimizovani serveri

Serveri koji nisu optimizovani za brzinu i efikasnost mogu biti uzrok sporog učitavanja sajta. Korišćenje pouzdanih hosting provajdera sa optimizovanim serverima, brzim SSD diskovima i odgovarajućim caching mehanizmima može značajno poboljšati brzinu učitavanja. Takođe, distribucija sadržaja putem mreža za dostavu sadržaja (CDN) može pomoći u smanjenju vremena učitavanja, posebno za korisnike koji se nalaze daleko od glavnog servera sajta.

Nedostatak keširanja

Keširanje je tehnika koja omogućava brže učitavanje sajta tako što čuva kopije statičkog sadržaja (kao što su slike, CSS i JavaScript fajlovi) u privremenom skladištu (keš). Kada korisnik ponovo poseti sajt, keširani sadržaj se učitava iz lokalnog skladišta umesto sa servera, što značajno smanjuje vreme učitavanja. Implementacija keširanja na strani servera i pretraživača može značajno poboljšati performanse sajta.

Previše HTTP zahteva

Svaka komponenta na web stranici, uključujući slike, skripte i stilove, zahteva poseban HTTP zahtev. Previše HTTP zahteva može značajno usporiti učitavanje sajta. Smanjenje broja zahteva može se postići kombinovanjem skripti i stilova, korišćenjem CSS sprite-ova za slike i minimizacijom broja elemenata na stranici.

Brzina učitavanja sajta je esencijalna za pozitivno korisničko iskustvo i uspeh sajta. Smanjenjem vremena učitavanja putem optimizacije slika i multimedijalnog sadržaja, korišćenjem samo neophodnih eksternih skripti, optimizacijom servera, implementacijom keširanja i smanjenjem broja HTTP zahteva, možete značajno unaprediti performanse sajta. Brzi sajt ne samo da zadržava posetioce, već poboljšava i rangiranje na pretraživačima, što dovodi do veće vidljivosti i uspeha sajta.

izgled sajta na mobilnom

Photo by Luis Villasmil on Unsplash

Sajt neoptimizovan za mobilne uređaje

Sve više korisnika pristupa internetu putem mobilnih uređaja kao što su pametni telefoni i tableti. Ova promena u ponašanju korisnika znači da je optimizacija sajta za mobilne uređaje postala neophodna. Sajt koji nije optimizovan za mobilne uređaje može izgubiti značajan deo posetilaca, jer korisnici očekuju brzo, efikasno i prijatno iskustvo pregledanja bez obzira na uređaj koji koriste. Pored toga, Google i drugi pretraživači favorizuju mobilne verzije sajtova u svojim rezultatima pretrage, što dodatno povećava važnost mobilne optimizacije.

Responsivni dizajn

Responsivni dizajn omogućava da se sajt prilagodi različitim veličinama ekrana, od desktop računara do mobilnih uređaja. Bez ovog pristupa, sajt može biti teško upotrebljiv na manjim ekranima, što može frustrirati korisnike i dovesti do njihovog napuštanja sajta. Responsivni dizajn koristi fleksibilne mreže, slike i CSS media query-je da bi kreirao izgled koji se prilagođava veličini ekrana. Ovaj pristup omogućava da se elementi sajta, kao što su meniji, slike i tekst, automatski reorganizuju i skaliraju kako bi ostali funkcionalni i estetski prijatni na svim uređajima. Implementacija responsivnog dizajna takođe pomaže u održavanju konzistentnosti brenda, jer korisnici dobijaju slično iskustvo bez obzira na uređaj koji koriste.

Fleksibilne mreže i slike

Fleksibilne mreže i slike su ključni elementi responsivnog dizajna. Fleksibilne mreže omogućavaju da se layout sajta prilagodi različitim veličinama ekrana, dok fleksibilne slike osiguravaju da se vizuelni elementi pravilno skaliraju bez gubitka kvaliteta ili funkcionalnosti. Upotreba CSS media query-ja omogućava prilagođavanje stilova sajta za različite uređaje, osiguravajući optimalno korisničko iskustvo na svim platformama.

Mobilna navigacija

Mobilna navigacija je još jedan ključni aspekt responsivnog dizajna. Navigacioni meniji moraju biti jednostavni za korišćenje na manjim ekranima. To često podrazumeva upotrebu hamburger menija ili drugih prilagodljivih navigacionih rešenja koja štede prostor i omogućavaju jednostavan pristup svim delovima sajta. Jasna i jednostavna navigacija na mobilnim uređajima pomaže korisnicima da brzo pronađu informacije koje traže, čime se poboljšava korisničko iskustvo.

Klikabilni elementi

Mali klikabilni elementi, kao što su dugmad i linkovi, mogu biti teško dostupni na dodirnim ekranima. Elementi moraju biti dovoljno veliki i pravilno razmešteni kako bi se olakšala upotreba na mobilnim uređajima. Prema preporukama za mobilni dizajn, dugmad i linkovi treba da budu najmanje 44×44 piksela kako bi se osiguralo da korisnici mogu lako kliknuti na njih bez slučajnog pritiskanja drugih elemenata.

Prostor između elemenata

Prostor između klikabilnih elemenata je takođe važan kako bi se sprečilo slučajno pritiskanje pogrešnih dugmadi ili linkova. Adekvatan prostor omogućava korisnicima da lako dodirnu željeni element, što poboljšava preciznost i udobnost korišćenja sajta na mobilnim uređajima.

Prilagođeni formulari

Prilagođeni formulari su još jedan aspekt koji treba optimizovati za mobilne uređaje. Polja za unos, dugmad za slanje i drugi elementi formulara moraju biti dovoljno veliki i lako dostupni na dodirnim ekranima. Osim toga, upotreba automatskog popunjavanja i predikcije teksta može olakšati korisnicima unos podataka, čime se smanjuje frustracija i povećava zadovoljstvo korisnika.

Brzina učitavanja na mobilnim uređajima

Brzina učitavanja sajta na mobilnim uređajima je ključna za zadržavanje posetilaca. Korisnici mobilnih uređaja često pristupaju internetu putem sporijih mreža, pa je optimizacija brzine učitavanja od suštinskog značaja. Tehnike kao što su kompresija slika, minimizacija koda i korišćenje keširanja mogu značajno poboljšati brzinu učitavanja na mobilnim uređajima.

AMP (Accelerated Mobile Pages)

AMP (Accelerated Mobile Pages) je inicijativa koju je pokrenuo Google sa ciljem da ubrza učitavanje stranica na mobilnim uređajima. AMP koristi pojednostavljenu verziju HTML-a i rigorozne zahteve za validaciju kako bi se osiguralo brzo učitavanje. Implementacija AMP može značajno smanjiti vreme učitavanja i poboljšati korisničko iskustvo na mobilnim uređajima.

Sajt neoptimizovan za mobilne uređaje može izgubiti značajan deo posetilaca, smanjiti angažovanje i negativno uticati na konverzije. Implementacijom responsivnog dizajna, optimizacijom klikabilnih elemenata i poboljšanjem brzine učitavanja, možete osigurati da vaš sajt pruža optimalno korisničko iskustvo na svim uređajima. Ove mere ne samo da povećavaju zadovoljstvo korisnika, već i poboljšavaju rangiranje na pretraživačima, što dovodi do veće vidljivosti i uspeha sajta.

Zaključak

Izrada sajta je složen proces koji zahteva pažnju prema detaljima kako bi se osiguralo da korisnici imaju pozitivno iskustvo. Najčešće greške pri izradi sajta, poput loše navigacije, neodgovarajućeg dizajna, sporog učitavanja i neoptimizacije za mobilne uređaje, mogu značajno uticati na uspeh sajta.

Loša navigacija, sa nepreglednim menijima i nedostatkom pretrage, otežava korisnicima pronalaženje informacija. Nedosledna navigacija i nedostatak povratne navigacije dodatno frustriraju posetioce, smanjujući njihovu angažovanost.

Neodgovarajući dizajn, uključujući lošu upotrebu boja, nepismen tekst, neresponsivan i pretrpan dizajn, te neadekvatnu tipografiju, može odbiti korisnike. Estetski i funkcionalno prilagođen dizajn koji reflektuje identitet brenda ključan je za zadržavanje posetilaca.

Sporo učitavanje sajta, uzrokovano velikim slikama, previše eksternih skripti, neoptimizovanim serverima i nedostatkom keširanja, negativno utiče na korisničko iskustvo. Brzina učitavanja je kritična, jer korisnici očekuju brz pristup informacijama.

Neoptimizovanost za mobilne uređaje može dovesti do gubitka značajnog dela posetilaca. Implementacija responsivnog dizajna, optimizacija klikabilnih elemenata i poboljšanje brzine učitavanja su ključni za pružanje optimalnog korisničkog iskustva na svim uređajima.

Izbegavanjem ovih grešaka, možete značajno unaprediti kvalitet vašeg sajta, povećati zadovoljstvo korisnika i postići bolje rezultate. Uspešan sajt privlači i zadržava posetioce, podstiče ih na angažovanje i ostvaruje svoje ciljeve, bilo da su to informisanje, prodaja ili interakcija sa posetiocima.

Napomena

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezi kreiranja sajta ili vam je potrebna naša pomoć slobodno se obratite našem timu putem „kontakt“ forme na sajtu Hoo.rs. Naš stručni tim je tu da vam pruži potrebnu pomoć i podršku kako biste uspešno napravili svoj sajt. Ne oklevajte da nas kontaktirate – radujemo se što ćemo vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve na internetu.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *